کاریکاتور/ سه یار احمدی نژاد با لباس زندان!

کاریکاتور/ سه یار احمدی نژاد با لباس زندان!
روزنامه شرق در صفحه نخست خود با انتشار کاریکاتورهایی از بقایی، رحیمی و زنجانی، در گزارشی به اظهارات دیروز سخنگوی قوه قضائیه در خصوص پرونده های مهم سال پراخته است.

کاریکاتور/ سه یار احمدی نژاد با لباس زندان!

روزنامه شرق در صفحه نخست خود با انتشار کاریکاتورهایی از بقایی، رحیمی و زنجانی، در گزارشی به اظهارات دیروز سخنگوی قوه قضائیه در خصوص پرونده های مهم سال پراخته است.
کاریکاتور/ سه یار احمدی نژاد با لباس زندان!

فروش بک لینک