کاریکاتور | احمدی نژاد: هیشکی منو دوست نداره!

کاریکاتور | احمدی نژاد: هیشکی منو دوست نداره!
هفدهمین شماره‌ ماهنامه‌ طنز و کاریکاتور «اصفهان نیمروز» با کاریکاتوری از مهدی عزیزی منتشر شد!

کاریکاتور | احمدی نژاد: هیشکی منو دوست نداره!

هفدهمین شماره‌ ماهنامه‌ طنز و کاریکاتور «اصفهان نیمروز» با کاریکاتوری از مهدی عزیزی منتشر شد!
کاریکاتور | احمدی نژاد: هیشکی منو دوست نداره!

دانلود تلگرام