کاریکاتور | احمدی نژاد در انتخابات ۹۶!

کاریکاتور | احمدی نژاد در انتخابات ۹۶!
محمود احمدی‌نژاد گفته انتخابات سال آینده ریاست‌جمهوری، سوت و کور و سرد است و دود این سردی به چشم نظام خواهد رفت.

کاریکاتور | احمدی نژاد در انتخابات ۹۶!

محمود احمدی‌نژاد گفته انتخابات سال آینده ریاست‌جمهوری، سوت و کور و سرد است و دود این سردی به چشم نظام خواهد رفت.
کاریکاتور | احمدی نژاد در انتخابات ۹۶!