کاتساف آزاد شد

کاتساف آزاد شد
ایسنا نوشت: رئیس پیشین رژیم صهیونیستی روز چهارشنبه به طور مشروط آزاد شد.

کاتساف آزاد شد

ایسنا نوشت: رئیس پیشین رژیم صهیونیستی روز چهارشنبه به طور مشروط آزاد شد.
کاتساف آزاد شد