چه کسانی آرزو دارند دولت روحانی۴ساله باشد؟

چه کسانی آرزو دارند دولت روحانی۴ساله باشد؟
ابتکار در سرمقاله خود نوشت:اینکه منتقدان حسن روحانی می‌گویند دولت وی چهار ساله‌ است و تک دوره‌ای می‌شود، مشخص و معلوم شد که این گفته از طرف کدام طیف اصولگرا مطرح شده است.

چه کسانی آرزو دارند دولت روحانی۴ساله باشد؟

ابتکار در سرمقاله خود نوشت:اینکه منتقدان حسن روحانی می‌گویند دولت وی چهار ساله‌ است و تک دوره‌ای می‌شود، مشخص و معلوم شد که این گفته از طرف کدام طیف اصولگرا مطرح شده است.
چه کسانی آرزو دارند دولت روحانی۴ساله باشد؟

بک لینک رنک ۸