چه رژیم غذایی برای کاهش فشارخون و کاهش ابتلا به بیماری‌های کلیه مناسب است؟

چه رژیم غذایی برای کاهش فشارخون و کاهش ابتلا به بیماری‌های کلیه مناسب است؟
مهر نوشت: به گفته محققان، رژیم غذایی DASH نه تنها می تواند فشارخون را کاهش دهد بلکه ریسک ابتلا به بیماری کلیوی را نیز کاهش می دهد.

چه رژیم غذایی برای کاهش فشارخون و کاهش ابتلا به بیماری‌های کلیه مناسب است؟

مهر نوشت: به گفته محققان، رژیم غذایی DASH نه تنها می تواند فشارخون را کاهش دهد بلکه ریسک ابتلا به بیماری کلیوی را نیز کاهش می دهد.
چه رژیم غذایی برای کاهش فشارخون و کاهش ابتلا به بیماری‌های کلیه مناسب است؟

عکس