چهارمین فستیوال موسیقی نواحی «آینه‌دار»، آخر آذر می‌آید

چهارمین فستیوال موسیقی نواحی «آینه‌دار»، آخر آذر می‌آید
چهارمین فستیوال موسیقی نواحی «آینه‌دار» با تمرکز بر موسیقی اقوام شمال غرب ایران، اواخر آذر امسال در تالار رودکی تهران برگزار می‌شود.

چهارمین فستیوال موسیقی نواحی «آینه‌دار»، آخر آذر می‌آید

چهارمین فستیوال موسیقی نواحی «آینه‌دار» با تمرکز بر موسیقی اقوام شمال غرب ایران، اواخر آذر امسال در تالار رودکی تهران برگزار می‌شود.
چهارمین فستیوال موسیقی نواحی «آینه‌دار»، آخر آذر می‌آید