چرا پاپ‌خوان‌ها دیگر در جشنواره نمی‌فروشند؟

چرا پاپ‌خوان‌ها دیگر در جشنواره نمی‌فروشند؟
ایسنا نوشت: سامانه فروش سی‌وسومین جشنواره موسیقی فجر تا به این لحظه نشان می‌دهد پاپ‌خوان‌ها توفیق لازم را در فروش بلیت‌های خود نداشته‌اند.

چرا پاپ‌خوان‌ها دیگر در جشنواره نمی‌فروشند؟

ایسنا نوشت: سامانه فروش سی‌وسومین جشنواره موسیقی فجر تا به این لحظه نشان می‌دهد پاپ‌خوان‌ها توفیق لازم را در فروش بلیت‌های خود نداشته‌اند.
چرا پاپ‌خوان‌ها دیگر در جشنواره نمی‌فروشند؟