چرا هاشمی رفسنجانی بعضی شب‌ها به خانه نمی‌رفت؟

چرا هاشمی رفسنجانی بعضی شب‌ها به خانه نمی‌رفت؟
رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام در خاطره‌ خود از روز ۱۲ آذر سال ۱۳۶۴ به دیدارش با نخست وزیر وقت سوریه اشاره کرده است.

چرا هاشمی رفسنجانی بعضی شب‌ها به خانه نمی‌رفت؟

رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام در خاطره‌ خود از روز ۱۲ آذر سال ۱۳۶۴ به دیدارش با نخست وزیر وقت سوریه اشاره کرده است.
چرا هاشمی رفسنجانی بعضی شب‌ها به خانه نمی‌رفت؟