چرا قرارداد بازیکن خوش تیپ ایرانی در تایلند لغو شد؟

تنها یک ماه بعد از پیوستن رضا حقیقی به تیم تایلندی سوفانبوری ، قرارداد او لغو شد.

خبرگذاری اصفحان

اس ام اس جدید