چرا دارندگان سیم کارتهای نو مزاحم تلفنی دارند؟

چرا دارندگان سیم کارتهای نو مزاحم تلفنی دارند؟
ایسنا نوشت: معاون وزیر ارتباطات به ارائه توصیه‌هایی به خریداران سیم‌کارت‌های جدید پرداخت که ممکن است برخی از آنها با وجود نو بودن دارای مزاحمان تلفنی باشند.

چرا دارندگان سیم کارتهای نو مزاحم تلفنی دارند؟

ایسنا نوشت: معاون وزیر ارتباطات به ارائه توصیه‌هایی به خریداران سیم‌کارت‌های جدید پرداخت که ممکن است برخی از آنها با وجود نو بودن دارای مزاحمان تلفنی باشند.
چرا دارندگان سیم کارتهای نو مزاحم تلفنی دارند؟

خرید بک لینک