چرا اشتغالزایی در ایران دشوار است؟

چرا اشتغالزایی در ایران دشوار است؟
ایسنا نوشت: مقامات آمریکایی تحت توافق هسته ای سال گذشته، در نوامبر با فروش ۱۰۶ فروند هواپیمای مسافربری ایرباس به ایران موافقت کردند.

چرا اشتغالزایی در ایران دشوار است؟

ایسنا نوشت: مقامات آمریکایی تحت توافق هسته ای سال گذشته، در نوامبر با فروش ۱۰۶ فروند هواپیمای مسافربری ایرباس به ایران موافقت کردند.
چرا اشتغالزایی در ایران دشوار است؟