چاووش‌اوغلو: برخی کشورها از بهبود روابط مسکو و آنکارا خرسند نیستند

چاووش‌اوغلو: برخی کشورها از بهبود روابط مسکو و آنکارا خرسند نیستند
وزیر خارجه ضمن هشدار به واشنگتن در خصوص استرداد گولن،گفت برخی کشورها از روابط تازه آنکارا و مسکو ناراحت هستند.

چاووش‌اوغلو: برخی کشورها از بهبود روابط مسکو و آنکارا خرسند نیستند

وزیر خارجه ضمن هشدار به واشنگتن در خصوص استرداد گولن،گفت برخی کشورها از روابط تازه آنکارا و مسکو ناراحت هستند.
چاووش‌اوغلو: برخی کشورها از بهبود روابط مسکو و آنکارا خرسند نیستند

میهن دانلود