پیشنهاد NGOها به مجلس؛ میراث‌فرهنگی را وزارتخانه کنید/ نابودی خانه‌های تاریخی، به خاطرِ مدیریت شهری

پیشنهاد NGOها به مجلس؛ میراث‌فرهنگی را وزارتخانه کنید/ نابودی خانه‌های تاریخی، به خاطرِ مدیریت شهری
روز گذشته نشستی میان سازمان‌های مردم‌نهاد میراث فرهنگی و گردشگری با هیأت‌رییسه‌ی «فراکسیون میراث فرهنگی، گردشگری، صنایع دستی و مناطق آزاد» مجلسِ شورای اسلامی و جمعی دیگر از نمایندگان برگزار شد. در این نشست سمن‌ها به طرح مشکلات و نارسایی‌های این حوزه پرداختند و نمایندگان برای حل شدن این مشکلات اعلام آمادگی کردند.

پیشنهاد NGOها به مجلس؛ میراث‌فرهنگی را وزارتخانه کنید/ نابودی خانه‌های تاریخی، به خاطرِ مدیریت شهری

روز گذشته نشستی میان سازمان‌های مردم‌نهاد میراث فرهنگی و گردشگری با هیأت‌رییسه‌ی «فراکسیون میراث فرهنگی، گردشگری، صنایع دستی و مناطق آزاد» مجلسِ شورای اسلامی و جمعی دیگر از نمایندگان برگزار شد. در این نشست سمن‌ها به طرح مشکلات و نارسایی‌های این حوزه پرداختند و نمایندگان برای حل شدن این مشکلات اعلام آمادگی کردند.
پیشنهاد NGOها به مجلس؛ میراث‌فرهنگی را وزارتخانه کنید/ نابودی خانه‌های تاریخی، به خاطرِ مدیریت شهری

مدلینگ