پیشنهاد ویژه محسن رضایی به دولت روحانی

پیشنهاد ویژه محسن رضایی به دولت روحانی
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در پیامی اینستاگرامی به دولت توصیه کرد تا در چند ماه باقی‌مانده از دوره ریاست جمهوری یازدهم حداکثر تلاش خود را برای بهره‌گیری از فرصت‌های داخلی به کار گیرد.

پیشنهاد ویژه محسن رضایی به دولت روحانی

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در پیامی اینستاگرامی به دولت توصیه کرد تا در چند ماه باقی‌مانده از دوره ریاست جمهوری یازدهم حداکثر تلاش خود را برای بهره‌گیری از فرصت‌های داخلی به کار گیرد.
پیشنهاد ویژه محسن رضایی به دولت روحانی