پیشنهاد ویژه آل‌اسحاق برای انتخابات ریاست جمهوری؛ تیم ۱۱ نفره از اصولگرایان و اصلاح‌طلبان تشکیل شود

پیشنهاد ویژه آل‌اسحاق برای انتخابات ریاست جمهوری؛ تیم ۱۱ نفره از اصولگرایان و اصلاح‌طلبان تشکیل شود
یک فعال سیاسی اصولگرا به اعتماد گفت: بهتر است که مجموعه‌ای ١١ نفره متشکل از تمامی جریان‌های سیاسی اعم از اصلاح‌طلب و اصولگرا به عنوان تیم مدیریتی قوه مجریه تعیین شوند و در معرض رای مردم قرار بگیرند.

پیشنهاد ویژه آل‌اسحاق برای انتخابات ریاست جمهوری؛ تیم ۱۱ نفره از اصولگرایان و اصلاح‌طلبان تشکیل شود

یک فعال سیاسی اصولگرا به اعتماد گفت: بهتر است که مجموعه‌ای ١١ نفره متشکل از تمامی جریان‌های سیاسی اعم از اصلاح‌طلب و اصولگرا به عنوان تیم مدیریتی قوه مجریه تعیین شوند و در معرض رای مردم قرار بگیرند.
پیشنهاد ویژه آل‌اسحاق برای انتخابات ریاست جمهوری؛ تیم ۱۱ نفره از اصولگرایان و اصلاح‌طلبان تشکیل شود