پیشنهاد وزیر ارشاد: روزی به نام استاد موذن‌زاده به عنوان نماد مداحی سنتی تعیین شود

پیشنهاد وزیر ارشاد: روزی به نام استاد موذن‌زاده به عنوان نماد مداحی سنتی تعیین شود
ایلنا نوشت: وزیر ارشاد گفت: مدیران ارشد استان اردبیل برای تعیین یک روز به نام استاد سلیم موذن زاده اردبیلی به عنوان نماد مداحی سنتی اهل بیت(ع) در تقویم رسمی کشور تلاش کنند.

پیشنهاد وزیر ارشاد: روزی به نام استاد موذن‌زاده به عنوان نماد مداحی سنتی تعیین شود

ایلنا نوشت: وزیر ارشاد گفت: مدیران ارشد استان اردبیل برای تعیین یک روز به نام استاد سلیم موذن زاده اردبیلی به عنوان نماد مداحی سنتی اهل بیت(ع) در تقویم رسمی کشور تلاش کنند.
پیشنهاد وزیر ارشاد: روزی به نام استاد موذن‌زاده به عنوان نماد مداحی سنتی تعیین شود