پیشنهاد رئیس سازمان بسیج به مجلس درباره مدل قطع یارانه

پیشنهاد رئیس سازمان بسیج به مجلس درباره مدل قطع یارانه
ایسنا نوشت: رئیس سازمان بسیج مستضعفین در نامه ای خطاب به غلامرضا تاجگردون، رئیس کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی در مورد سیستم واریز و قطع یارانه نکاتی را یادآور شد.

پیشنهاد رئیس سازمان بسیج به مجلس درباره مدل قطع یارانه

ایسنا نوشت: رئیس سازمان بسیج مستضعفین در نامه ای خطاب به غلامرضا تاجگردون، رئیس کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی در مورد سیستم واریز و قطع یارانه نکاتی را یادآور شد.
پیشنهاد رئیس سازمان بسیج به مجلس درباره مدل قطع یارانه