پیروزی نامزد اصلاح‌طلبان در نور و محمودآباد

علی اسماعیلی با اختلاف حدود ۵ هزار برگ رأی از رقیب بعدی خود و اختلاف ۴ درصدی برای نخستین‌بار فضای قانون‌گذاری در بهارستان را تجربه می‌کند.

گوشی

اندروید