پیروزی سندرز بر کلینتون در رالی وایومینگ/ اینفوگرافیک

پیروزی سندرز بر کلینتون در رالی وایومینگ/ اینفوگرافیک
برنی سندرز، یکبار دیگر شگفتی آفرید و توانست برای چهارمین بار هم حزبی خود هیلاری کلینتون را در پیش انتخابات وایومینگ، شکست دهد.

پیروزی سندرز بر کلینتون در رالی وایومینگ/ اینفوگرافیک

برنی سندرز، یکبار دیگر شگفتی آفرید و توانست برای چهارمین بار هم حزبی خود هیلاری کلینتون را در پیش انتخابات وایومینگ، شکست دهد.
پیروزی سندرز بر کلینتون در رالی وایومینگ/ اینفوگرافیک

خرید بک لینک