پیروزی آلکمار در لیگ اروپا با حضور علیرضا جهانبخش

پیروزی آلکمار در لیگ اروپا با حضور علیرضا جهانبخش
تیم فوتبال آلکمار که از حضور علیرضا جهانبخش بازیکن ایرانی‌اش بهره می‌برد ویوودینا را در پلی‌آف لیگ اروپا شکست داد.

پیروزی آلکمار در لیگ اروپا با حضور علیرضا جهانبخش

تیم فوتبال آلکمار که از حضور علیرضا جهانبخش بازیکن ایرانی‌اش بهره می‌برد ویوودینا را در پلی‌آف لیگ اروپا شکست داد.
پیروزی آلکمار در لیگ اروپا با حضور علیرضا جهانبخش

میهن دانلود