پیام کوتاه علی کریمی پس از بازی با ستارگان لالیگا

پیام کوتاه علی کریمی پس از بازی با ستارگان لالیگا
علی کریمی پس از بازی با تیم منتخب لالیگا پیام کوتاهی را منتشر کرد.

پیام کوتاه علی کریمی پس از بازی با ستارگان لالیگا

علی کریمی پس از بازی با تیم منتخب لالیگا پیام کوتاهی را منتشر کرد.
پیام کوتاه علی کریمی پس از بازی با ستارگان لالیگا

مرکز فیلم