پیام طارمی از ایتالیا: رامین پشیمان است و شرطی هم ندارد

پیام طارمی از ایتالیا: رامین پشیمان است و شرطی هم ندارد
طارمی که با رضاییان در اردوی تیم ملی حضور دارد پیامی برای مسئولان پرسپولیس فرستاد.

پیام طارمی از ایتالیا: رامین پشیمان است و شرطی هم ندارد

طارمی که با رضاییان در اردوی تیم ملی حضور دارد پیامی برای مسئولان پرسپولیس فرستاد.
پیام طارمی از ایتالیا: رامین پشیمان است و شرطی هم ندارد

دانلود فیلم با لینک مستقیم