پیاده راه ۱۷ شهریور دوباره خیابان می‌شود، اما نه کامل/ سوار ون‌های رایگان شوید

پیاده راه ۱۷ شهریور دوباره خیابان می‌شود، اما نه کامل/ سوار ون‌های رایگان شوید
میزان نوشت: نایب رئیس شورای اسلامی شهر تهران از بازگشایی محدوده میدان شهدا تا خیابان صفا ظرف ۲ ماه آینده خبر داد.

پیاده راه ۱۷ شهریور دوباره خیابان می‌شود، اما نه کامل/ سوار ون‌های رایگان شوید

میزان نوشت: نایب رئیس شورای اسلامی شهر تهران از بازگشایی محدوده میدان شهدا تا خیابان صفا ظرف ۲ ماه آینده خبر داد.
پیاده راه ۱۷ شهریور دوباره خیابان می‌شود، اما نه کامل/ سوار ون‌های رایگان شوید