پول گندم خریداری شده از کشاورزان استان کرمانشاه به‌زودی پرداخت می‌شود

پول گندم خریداری شده از کشاورزان استان کرمانشاه به‌زودی پرداخت می‌شود
ایسنا نوشت: سرپرست شرکت غله و خدمات بازرگانی استان کرمانشاه از بدهی ۷۵۹ میلیارد تومانی به کشاورزان استان بابت گندم خریداری شده از آنان خبر داد و گفت: با رایزنی‌های انجام شده این پول به زودی پرداخت خواهد شد.

پول گندم خریداری شده از کشاورزان استان کرمانشاه به‌زودی پرداخت می‌شود

ایسنا نوشت: سرپرست شرکت غله و خدمات بازرگانی استان کرمانشاه از بدهی ۷۵۹ میلیارد تومانی به کشاورزان استان بابت گندم خریداری شده از آنان خبر داد و گفت: با رایزنی‌های انجام شده این پول به زودی پرداخت خواهد شد.
پول گندم خریداری شده از کشاورزان استان کرمانشاه به‌زودی پرداخت می‌شود

خبرگزاری دانشگاه های کشور