پوشش شبکه المیادین از انتخابات ایران

شبکه‌های مختلف تلویزیونی بین‌المللی با قطع برنامه‌های عادی خود، انتخابات ایران را پوشش دادند.

کرمان نیوز

خبرگذاری خوزستان