پنج سلاح آمریکایی مورد علاقه ایران

پنج سلاح آمریکایی مورد علاقه ایران
ایسنا نوشت: نشریه نشنال اینترست در گزارشی به تشریح پنج سلاح و تجهیزات نظامی آمریکایی پرداخت که بنا بر ارزیابی خود، ایران آرزومند دستیابی به آن‌هاست.

پنج سلاح آمریکایی مورد علاقه ایران

ایسنا نوشت: نشریه نشنال اینترست در گزارشی به تشریح پنج سلاح و تجهیزات نظامی آمریکایی پرداخت که بنا بر ارزیابی خود، ایران آرزومند دستیابی به آن‌هاست.
پنج سلاح آمریکایی مورد علاقه ایران

bluray movie download