پشت پرده تلاش انتخاباتی عارف برای مذاکره با اصولگرایان

پشت پرده تلاش انتخاباتی عارف برای مذاکره با اصولگرایان
حسن رسولی از چهره‌های سیاسی نزدیک به محمدرضا عارف و استاندار اسبق خراسان به روزنامه آرمان می‌گوید؛نباید از عارف انتظار «تیترسازی» رسانه داشت و حضور وی را تنها در فضای رسانه‌ای کشور خلاصه کرد.

پشت پرده تلاش انتخاباتی عارف برای مذاکره با اصولگرایان

حسن رسولی از چهره‌های سیاسی نزدیک به محمدرضا عارف و استاندار اسبق خراسان به روزنامه آرمان می‌گوید؛نباید از عارف انتظار «تیترسازی» رسانه داشت و حضور وی را تنها در فضای رسانه‌ای کشور خلاصه کرد.
پشت پرده تلاش انتخاباتی عارف برای مذاکره با اصولگرایان