پرویز پرستویی مهمان فریدون جیرانی می‌شود

پرویز پرستویی مهمان فریدون جیرانی می‌شود
با اجرا و سردبیری فریدون جیرانی، بیست‌ودومین قسمت از سری جدید برنامه‌ اینترنتی «سی و پنج»، شنبه شب آینده میزبان پرویز پرستویی می‌شود.

پرویز پرستویی مهمان فریدون جیرانی می‌شود

با اجرا و سردبیری فریدون جیرانی، بیست‌ودومین قسمت از سری جدید برنامه‌ اینترنتی «سی و پنج»، شنبه شب آینده میزبان پرویز پرستویی می‌شود.
پرویز پرستویی مهمان فریدون جیرانی می‌شود