پروند‌ه‌ای برای انتخابات خبرگان؛ از حذف بزرگان تا پیروزی خبرگان مردم

پروند‌ه‌ای برای انتخابات خبرگان؛ از حذف بزرگان تا پیروزی خبرگان مردم
۲۰ آذر ماه سال گذشته بود که عبدالرضا رحمانی فضلی فرمان آغاز روند اجرای انتخابات مجلس خبرگان رهبری را به فرمانداران سراسر کشور ابلاغ کرد تا این انتخابات در هفتم اسفند ماه برگزار شود.

پروند‌ه‌ای برای انتخابات خبرگان؛ از حذف بزرگان تا پیروزی خبرگان مردم

۲۰ آذر ماه سال گذشته بود که عبدالرضا رحمانی فضلی فرمان آغاز روند اجرای انتخابات مجلس خبرگان رهبری را به فرمانداران سراسر کشور ابلاغ کرد تا این انتخابات در هفتم اسفند ماه برگزار شود.
پروند‌ه‌ای برای انتخابات خبرگان؛ از حذف بزرگان تا پیروزی خبرگان مردم

بک لینک