پرونده رئیس‌جمهور جنجالی فیلیپین به لاهه رفت

پرونده رئیس‌جمهور جنجالی فیلیپین به لاهه رفت
ایرنا نوشت: دادستان دیوان کیفری بین‌المللی مستقر در لاهه اعلام کرد: پرونده قضایی بررسی جرائم انجام شده و مرگ غیرقانونی هزاران نفر از مردم فیلیپین در جریان برنامه مقابله با مواد مخدر رودریگو دوترته رئیس جمهوری این کشور در این نهاد قضایی گشوده شده است.

پرونده رئیس‌جمهور جنجالی فیلیپین به لاهه رفت

ایرنا نوشت: دادستان دیوان کیفری بین‌المللی مستقر در لاهه اعلام کرد: پرونده قضایی بررسی جرائم انجام شده و مرگ غیرقانونی هزاران نفر از مردم فیلیپین در جریان برنامه مقابله با مواد مخدر رودریگو دوترته رئیس جمهوری این کشور در این نهاد قضایی گشوده شده است.
پرونده رئیس‌جمهور جنجالی فیلیپین به لاهه رفت