پروازها دربندرعباس مجدد به حالت تعلیق درآمد

پروازها دربندرعباس مجدد به حالت تعلیق درآمد
ایرنا به نقل ازمشاور رسانه ای مدیرکل فرودگاه های هرمزگان و مدیر ترمینال فرودگاه بندرعباس نوشت: پروازهای این فرودگاه بین المللی بر اثر شدت وزش باد ، هجوم ریزگردها و کاهش دید، مجدد به حالت تعلیق درآمد.

پروازها دربندرعباس مجدد به حالت تعلیق درآمد

ایرنا به نقل ازمشاور رسانه ای مدیرکل فرودگاه های هرمزگان و مدیر ترمینال فرودگاه بندرعباس نوشت: پروازهای این فرودگاه بین المللی بر اثر شدت وزش باد ، هجوم ریزگردها و کاهش دید، مجدد به حالت تعلیق درآمد.
پروازها دربندرعباس مجدد به حالت تعلیق درآمد