پرستو گلستانی: رقابت بین عروسک‌ها معنی ندارد

پرستو گلستانی: رقابت بین عروسک‌ها معنی ندارد
پرستو گلستانی از جمله کارگردانانی است که جشنواره تئاتر عروسکی را فرصتی برای تعامل میان گروه‌های نمایشی می‌داند و تاکید می‌کند کیفیت نمایش عروسکی نسبت به گذشته بسیار متفاوت شده است.

پرستو گلستانی: رقابت بین عروسک‌ها معنی ندارد

پرستو گلستانی از جمله کارگردانانی است که جشنواره تئاتر عروسکی را فرصتی برای تعامل میان گروه‌های نمایشی می‌داند و تاکید می‌کند کیفیت نمایش عروسکی نسبت به گذشته بسیار متفاوت شده است.
پرستو گلستانی: رقابت بین عروسک‌ها معنی ندارد

روزنامه ایران