پرداخت دیه کامل کشته شدگان تصادف قطار

پرداخت دیه کامل کشته شدگان تصادف قطار
عبدالناصر همتی مدیرعامل بیمه مرکزی ایران، ضمن ابراز تأسف از کشته شدن جمعی از هموطنانمان در حوادث دلخراش اخیر، این ضایعه دردناک را تسلیت گفت و از پیگیری پرداخت بموقع دیه جانباختگان و مصدومان خبر داد.

پرداخت دیه کامل کشته شدگان تصادف قطار

عبدالناصر همتی مدیرعامل بیمه مرکزی ایران، ضمن ابراز تأسف از کشته شدن جمعی از هموطنانمان در حوادث دلخراش اخیر، این ضایعه دردناک را تسلیت گفت و از پیگیری پرداخت بموقع دیه جانباختگان و مصدومان خبر داد.
پرداخت دیه کامل کشته شدگان تصادف قطار