پدیده استقلال دوست دارد مثل سردار آزمون و جهانبخش اروپایی شود

پدیده استقلال دوست دارد مثل سردار آزمون و جهانبخش اروپایی شود
تسنیم نوشت:هافبک تیم فوتبال استقلال گفت: اگر به این موضوع فکر نکنم که مانند سرداز آزمون و علیرضا جهانبخش در اروپا بازی نکنم، فوتبالم تمام است.

پدیده استقلال دوست دارد مثل سردار آزمون و جهانبخش اروپایی شود

تسنیم نوشت:هافبک تیم فوتبال استقلال گفت: اگر به این موضوع فکر نکنم که مانند سرداز آزمون و علیرضا جهانبخش در اروپا بازی نکنم، فوتبالم تمام است.
پدیده استقلال دوست دارد مثل سردار آزمون و جهانبخش اروپایی شود