پاداش تیتر یک شدن سازمان منافقین چیست؟/ اصلاح طلبان در مسیر حمایت از احمدی نژاد+ تصاویر

پاداش تیتر یک شدن سازمان منافقین چیست؟/ اصلاح طلبان در مسیر حمایت از احمدی نژاد+ تصاویر

گروه سیاسی جهان نیوز: اصلاح طلبان در هفته های اخیر بر سر دو راهی های جالبی قرار گرفته اند. دو راهی های حمایت از نجفی یا عبور از وی، حمایت از روحانی یا عبور از وی، حمایت از جهانگیری یا عارف، حمایت از لاریجانی یا ناطق نوری در انتخابات ۱۴۰۰ بخش از چالش های این روزهای فعالین اصلاح طلب است.

به گزارش جهان نیوز، اما اخیرا پس از موضع گیری های ساختارشکن و عجیب محمود احمدی نژاد، اصلاح طلبان درباره حمایت و یا سکوت درباره اقدامات رئیس جمهور اسبق نیز دچار تردید شده اند!
 

 
البته سابقه حمایت اصلاح طلبان از چهره های که از مواضع جمهوری اسلامی و گفتمان انقلاب فاصله گرفته اند، سابقه شفاف و روشنی است و تقریبا هیچ چهره سیاسی نیست که پس از اندکی فاصله از نظام مورد حمایت اصلاح طلبان قرار نگرفته باشد. حتی اگر فردی همانند محمود احمدی نژاد باشد که در سالهای قبل دشمن درجه یک آنها محسوب میشد و یا اینک تیتر یک سایت سازمان منافقین به وی اختصاص پیدا کند. به نظر می رسد اصلاح قید و بند و معذوریتی برای این موارد ندارند. به خصوص که فرصتی برای موج سواری سیاسی در پرونده ای خودکشی سید امامی بوجود آمده و اصلاح طلبان و احمدی نژاد در اینباره مواضع مشترکی نیز دارند.
 

 
اما  روز گذشته دکتر صادق زیباکلام در توئیتر خود به رفتارهای امروز دکتر احمدی‌نژاد اشاره کرد و متعاقب آن پرسشی را فراروی اصلاح‌طلبان برکشید که موضع اخلاقی اصلاح‌طلبان چه باید باشد؟

وی در توییت خود نوشته است: موضع گیری های اخیر آقای احمدی نژاد اصلاح طلبان را با یک پرسش اخلاقی مواجه ساخته: آیا گذشته را میبایستی فراموش کرد؟ و احمدی نژاد امروز را باور کرد؟ با درنظر گرفت گذشته، چقدر حرف های امروز او صادقانه و چقدر از روی فرصت طلبی و پوپولیسم ی است که او استاد بکارگیری آن است؟ بر خلاف تصور پاسخ ساده نیست؟
 

 
این در حالیست که محمد علی وکیلی مدیر مسئول روزنامه اصلاح طلب ابتکار نیز در اینباره نوشته است: ” با اینکه همه متفقیم که رفتارهای امروز دکتر احمدی‌نژاد سیاسی است (و یا دست کم دارای وجوهی سیاسی است)، اما پرسش از مواضع اصلاح‌طلبان در قبال او، اخلاقی است (ویا دست‌کم دارای وجهی اخلاقی است)”
 

 
این نماینده اصلاح طلب مجلس همچنین تصریح می‌کند: “امروز نیز کسی از اصلاح‌طلبان نباید از بلایی که بر سر او می‌آید خوشحال شود. ما می‌توانیم از تغییر رویه احمدی‌نژاد استقبال کنیم، حتی می‌توانیم از پاره‌ای از اشتباهاتش که مربوط به اصلاح‌طلبان است به سهم خود درگذریم و اگر می‌خواهد از این به بعد از حقوق مردم دفاع کند او را به اصطلاح «تحویل بگیریم» و یا اینکه اگر حق او ضایع می‌شود از حق او دفاع کنیم؛ همه این کارها را می‌توانیم انجام دهیم اما با این وجود مسئولیت حقوقی کارهای او بر گردن خودش است.”

پاداش تیتر یک شدن سازمان منافقین چیست؟/ اصلاح طلبان در مسیر حمایت از احمدی نژاد+ تصاویر

گروه سیاسی جهان نیوز: اصلاح طلبان در هفته های اخیر بر سر دو راهی های جالبی قرار گرفته اند. دو راهی های حمایت از نجفی یا عبور از وی، حمایت از روحانی یا عبور از وی، حمایت از جهانگیری یا عارف، حمایت از لاریجانی یا ناطق نوری در انتخابات ۱۴۰۰ بخش از چالش های این روزهای فعالین اصلاح طلب است.

به گزارش جهان نیوز، اما اخیرا پس از موضع گیری های ساختارشکن و عجیب محمود احمدی نژاد، اصلاح طلبان درباره حمایت و یا سکوت درباره اقدامات رئیس جمهور اسبق نیز دچار تردید شده اند!
 

 
البته سابقه حمایت اصلاح طلبان از چهره های که از مواضع جمهوری اسلامی و گفتمان انقلاب فاصله گرفته اند، سابقه شفاف و روشنی است و تقریبا هیچ چهره سیاسی نیست که پس از اندکی فاصله از نظام مورد حمایت اصلاح طلبان قرار نگرفته باشد. حتی اگر فردی همانند محمود احمدی نژاد باشد که در سالهای قبل دشمن درجه یک آنها محسوب میشد و یا اینک تیتر یک سایت سازمان منافقین به وی اختصاص پیدا کند. به نظر می رسد اصلاح قید و بند و معذوریتی برای این موارد ندارند. به خصوص که فرصتی برای موج سواری سیاسی در پرونده ای خودکشی سید امامی بوجود آمده و اصلاح طلبان و احمدی نژاد در اینباره مواضع مشترکی نیز دارند.
 

 
اما  روز گذشته دکتر صادق زیباکلام در توئیتر خود به رفتارهای امروز دکتر احمدی‌نژاد اشاره کرد و متعاقب آن پرسشی را فراروی اصلاح‌طلبان برکشید که موضع اخلاقی اصلاح‌طلبان چه باید باشد؟

وی در توییت خود نوشته است: موضع گیری های اخیر آقای احمدی نژاد اصلاح طلبان را با یک پرسش اخلاقی مواجه ساخته: آیا گذشته را میبایستی فراموش کرد؟ و احمدی نژاد امروز را باور کرد؟ با درنظر گرفت گذشته، چقدر حرف های امروز او صادقانه و چقدر از روی فرصت طلبی و پوپولیسم ی است که او استاد بکارگیری آن است؟ بر خلاف تصور پاسخ ساده نیست؟
 

 
این در حالیست که محمد علی وکیلی مدیر مسئول روزنامه اصلاح طلب ابتکار نیز در اینباره نوشته است: ” با اینکه همه متفقیم که رفتارهای امروز دکتر احمدی‌نژاد سیاسی است (و یا دست کم دارای وجوهی سیاسی است)، اما پرسش از مواضع اصلاح‌طلبان در قبال او، اخلاقی است (ویا دست‌کم دارای وجهی اخلاقی است)”
 

 
این نماینده اصلاح طلب مجلس همچنین تصریح می‌کند: “امروز نیز کسی از اصلاح‌طلبان نباید از بلایی که بر سر او می‌آید خوشحال شود. ما می‌توانیم از تغییر رویه احمدی‌نژاد استقبال کنیم، حتی می‌توانیم از پاره‌ای از اشتباهاتش که مربوط به اصلاح‌طلبان است به سهم خود درگذریم و اگر می‌خواهد از این به بعد از حقوق مردم دفاع کند او را به اصطلاح «تحویل بگیریم» و یا اینکه اگر حق او ضایع می‌شود از حق او دفاع کنیم؛ همه این کارها را می‌توانیم انجام دهیم اما با این وجود مسئولیت حقوقی کارهای او بر گردن خودش است.”

پاداش تیتر یک شدن سازمان منافقین چیست؟/ اصلاح طلبان در مسیر حمایت از احمدی نژاد+ تصاویر