ویژه برنامه «گذر نوروز» زنجان در حال برگزاری است

ویژه برنامه «گذر نوروز» زنجان در حال برگزاری است
ویژه برنامه «گذر نوروز» از امشب روز دوشنبه به مدت سه روز در مرکز شهر زنجان برگزار می‌شود.

ویژه برنامه «گذر نوروز» زنجان در حال برگزاری است

ویژه برنامه «گذر نوروز» از امشب روز دوشنبه به مدت سه روز در مرکز شهر زنجان برگزار می‌شود.
ویژه برنامه «گذر نوروز» زنجان در حال برگزاری است

دانلود فیلم خارجی

سپهر نیوز