ویدیویی از اشک‌ریختن تفنگداران آمریکایی در ایران

تصاویر جدیدی از دستگیری تفنگداران آمریکایی در حوالی جزیره فارسی در خلیج فارس منتشر شده است.

دانلود آهنگ جدید

ساخت بنر