ولع ناتمام شیل اویل‌های آمریکا در بازار نفت

ولع ناتمام شیل اویل‌های آمریکا در بازار نفت
قیمت نفت خام در بازارهای جهانی روزهای خوشی را می‌گذراند و دو شاخص اصلی قیمت یعنی برنت و غرب تگزاس، هر دو بالاتر از 50 دلار معامله می‌شوند.

ولع ناتمام شیل اویل‌های آمریکا در بازار نفت

قیمت نفت خام در بازارهای جهانی روزهای خوشی را می‌گذراند و دو شاخص اصلی قیمت یعنی برنت و غرب تگزاس، هر دو بالاتر از 50 دلار معامله می‌شوند.
ولع ناتمام شیل اویل‌های آمریکا در بازار نفت