وضع تعلیم و تربیت و مشکلات آن

وضع تعلیم و تربیت و مشکلات آن
ما چنان که باید به آموزش و پرورش فکر نمی‌کنیم، گویی از مشکلات آن خبر نداریم!

وضع تعلیم و تربیت و مشکلات آن

ما چنان که باید به آموزش و پرورش فکر نمی‌کنیم، گویی از مشکلات آن خبر نداریم!
وضع تعلیم و تربیت و مشکلات آن

دانلود آهنگ جدید