وضعیت جوی و ترافیکی ساعت ١٧ دوشنبه ٢ فروردین

پلیس راه ناجا آخرین وضعیت جوی و ترافیکی محورها را اعلام کرد.

اخبار دنیای تکنولوژی