وزیر دفاع: اوباما به ایران نامه داد و حق غنی‌سازی را پذیرفت/ برای انتقاد از دولت سیاه‌نمایی نشود

وزیر دفاع: اوباما به ایران نامه داد و حق غنی‌سازی را پذیرفت/ برای انتقاد از دولت سیاه‌نمایی نشود
مهر نوشت:وزیر دفاع گفت: دولت در نظر دارد در راستای توسعه فعالیت‌های اقتصادی خود هفت‌هزار و ۵۰۰ واحد تولیدی را به بهره‌برداری برساند.

وزیر دفاع: اوباما به ایران نامه داد و حق غنی‌سازی را پذیرفت/ برای انتقاد از دولت سیاه‌نمایی نشود

مهر نوشت:وزیر دفاع گفت: دولت در نظر دارد در راستای توسعه فعالیت‌های اقتصادی خود هفت‌هزار و ۵۰۰ واحد تولیدی را به بهره‌برداری برساند.
وزیر دفاع: اوباما به ایران نامه داد و حق غنی‌سازی را پذیرفت/ برای انتقاد از دولت سیاه‌نمایی نشود

باران فیلم