وزیر امور خارجه آمریکا وارد عربستان شد

ایرنا نوشت: جان کری وزیر امور خارجه آمریکا جمعه شب به منظور دیدار و گفت وگو با ملک سلمان پادشاه و سایر مقامهای عربستان وارد این کشور شد.

اخبر جهان

ورزشی