وزیر اطلاعات:اخیرا کشف تیم‌های ترور روزانه شده بود/شناسایی بیش از ۲۵تیم تروریستی در ۲ماه و نیم گذشته

وزیر اطلاعات:اخیرا کشف تیم‌های ترور روزانه شده بود/شناسایی بیش از ۲۵تیم تروریستی در ۲ماه و نیم گذشته
ایسنا نوشت: وزیر اطلاعات گفت: تیم‌های تروریستی که قصد اقدامات ضد امنیتی و انفجار بمب داشتند در این مدت پی‌درپی شناسایی و دستگیر شدند.

وزیر اطلاعات:اخیرا کشف تیم‌های ترور روزانه شده بود/شناسایی بیش از ۲۵تیم تروریستی در ۲ماه و نیم گذشته

ایسنا نوشت: وزیر اطلاعات گفت: تیم‌های تروریستی که قصد اقدامات ضد امنیتی و انفجار بمب داشتند در این مدت پی‌درپی شناسایی و دستگیر شدند.
وزیر اطلاعات:اخیرا کشف تیم‌های ترور روزانه شده بود/شناسایی بیش از ۲۵تیم تروریستی در ۲ماه و نیم گذشته