وزارت خارجه سوریه به اظهارات دی‌میستورا واکنش نشان داد

وزارت خارجه سوریه به اظهارات دی‌میستورا واکنش نشان داد
خبرگزاری صدا و سیما نوشت: سوریه به شدت ادعاهای نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل در سوریه مبنی بر اینکه دولت سوریه مسئول عدم پیشرفت در دور اخیر مذاکرات ژنو است، محکوم کرد.

وزارت خارجه سوریه به اظهارات دی‌میستورا واکنش نشان داد

خبرگزاری صدا و سیما نوشت: سوریه به شدت ادعاهای نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل در سوریه مبنی بر اینکه دولت سوریه مسئول عدم پیشرفت در دور اخیر مذاکرات ژنو است، محکوم کرد.
وزارت خارجه سوریه به اظهارات دی‌میستورا واکنش نشان داد