ورود خودروهای نو با تکنولوژی کهنه به کشور

تسنیم به نقل از المانیتور با اشاره به قرارداد ایران خودرو و پژو برای تولید و داخلی سازی تدریجی سه محصول این شرکت نوشت: فرآیند انتقال تکنولوژی در ۱۳سال تکمیل خواهد شد،اما مدل های تولیدشده تا آن موقع آنقدر قدیمی خواهند شد که دیگر نمی توان آنها را صادر کرد.

بازی آزاد

تلگرام