ورزشکاری که سرطان را شکست داد و مدال طلای المپیک گرفت/تلاش با وجود از دست دادن نیمی از ریه

ورزشکاری که سرطان را شکست داد و مدال طلای المپیک گرفت/تلاش با وجود از دست دادن نیمی از ریه
پرس‌تی‌وی نوشت: سانتیاگو لانگه، قایقرانِ 54 سالۀ آرژانتینی، پس از شکست دادن سرطان با وجود از دست دادن نیمی از یک ریۀ خود، مدال طلای مسابقات قایقرانیِ بادبانیِ المپیک ریو 2016 را کسب کرد.

ورزشکاری که سرطان را شکست داد و مدال طلای المپیک گرفت/تلاش با وجود از دست دادن نیمی از ریه

پرس‌تی‌وی نوشت: سانتیاگو لانگه، قایقرانِ 54 سالۀ آرژانتینی، پس از شکست دادن سرطان با وجود از دست دادن نیمی از یک ریۀ خود، مدال طلای مسابقات قایقرانیِ بادبانیِ المپیک ریو 2016 را کسب کرد.
ورزشکاری که سرطان را شکست داد و مدال طلای المپیک گرفت/تلاش با وجود از دست دادن نیمی از ریه

قدیر نیوز