وجود امنیت از شرایط برگزاری حج است

وجود امنیت از شرایط برگزاری حج است
ایرنا نوشت ، مسئول بعثه مقام معظم رهبری در حج و زیارت چهارمحال وبختیاری گفت: برقراری امنیت یکی از شرایط اصلی استطاعت و برگزاری حج است.

وجود امنیت از شرایط برگزاری حج است

ایرنا نوشت ، مسئول بعثه مقام معظم رهبری در حج و زیارت چهارمحال وبختیاری گفت: برقراری امنیت یکی از شرایط اصلی استطاعت و برگزاری حج است.
وجود امنیت از شرایط برگزاری حج است

خبر فرهنگیان