واکنش کاپیتان تیم‌ملی به خبر سقوط هواپیمای برزیلی

واکنش کاپیتان تیم‌ملی به خبر سقوط هواپیمای برزیلی
اشکان دژاگه نسبت به خبر سقوط برزیلی در کلمبیا واکنش نشان داد.

واکنش کاپیتان تیم‌ملی به خبر سقوط هواپیمای برزیلی

اشکان دژاگه نسبت به خبر سقوط برزیلی در کلمبیا واکنش نشان داد.
واکنش کاپیتان تیم‌ملی به خبر سقوط هواپیمای برزیلی