واکنش قاسمی به اظهارات ضد ایرانی مشاور امنیت ملی کاخ سفید

واکنش قاسمی به اظهارات ضد ایرانی مشاور امنیت ملی کاخ سفید
ایسنا نوشت: سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: سخنان مشاور امنیت ملی کاخ سفید محکوم، خلاف تعهدات برجامی دولت آمریکا و در راستای سیاست ناکام ایران هراسانه است.

واکنش قاسمی به اظهارات ضد ایرانی مشاور امنیت ملی کاخ سفید

ایسنا نوشت: سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: سخنان مشاور امنیت ملی کاخ سفید محکوم، خلاف تعهدات برجامی دولت آمریکا و در راستای سیاست ناکام ایران هراسانه است.
واکنش قاسمی به اظهارات ضد ایرانی مشاور امنیت ملی کاخ سفید